Isatis Company

Isatis Company

Isatis Company

Isatis Company

Isatis Company

Isatis Company

Isatis Company

Isatis Company

مرکز شماره 1: تبریز- خیابان آزادی - نرسیده به چهارراه مارالان(از طرف آبرسان) - اول زیرگذر ساختمان کلیک نو

مرکز شماره 2: تبریز - خیابان منصور- خیابان مدرس – خیابان روشنایی- جنب موزه عصرآهن- بلوک A4 مسجد کبود طبقه اول واحد 4 – شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه

تلفن:00984136663141موبایل:00989143065129

وب سایت:www.pmtct.irکانال تلگرام:@Pmtct

Copyright © 2016 pmctc.ir all rights reserved