عناوین

• مدیریت زمان پروژه ها

• تعریف تاخیر در پروژه ها

• دلایل و اهمیت آنالیز تاخیرات

• تاثیر تاخیرات بر پروژه ها

• عوامل تاخیرات در پروژه ها

• تاخیرات قابل بخشش و غیر قابل بخشش

• اسناد بررسی تاخیرات پروژه ها

• انواع روشهای بررسی تاخیرات

• تهیه گزارش آنالیز تاخیرات

• تاخیرات و claim

مخاطبان دوره

• کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه ، کارشناسان کنترل هزینه در پروژه ها

• کارشناسان ستادی و مهندسان دفاتر فنی

• کارشناسان مالی و حسابداری پروژه ها و سازمانهای پروژه محور

• کلیه دانشجویان رشته های مهندسی عمران، مدیریت پروژه و ساخت

اهداف دوره

• بررسی تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه

• آشنایی با اهمیت بررسی تاخیرات در پروژه ها

• آشنايي با روشهای مختلف بررسی و تجزیه و تحلیل تاخیرات در پروژه ها

• شناسایی اثرات تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه بر همدیگر و از دیدگاه کارفرما و پیمانکار

• آشنايي با انواع عوامل تاخیرات در پروژه ها و تحلیل دلایل ایجاد تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه

• برنامه ریزی و کنترل پروژه و کنترل هزینه در تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه

• اعمال تاخیرات در نرم افزار MSP و بروزرسانی پروژه

• روشهای تهیه گزارش تاخیرات

مدت دوره: 16 ساعت

• هزینه دریافتی شامل هزینه ثبت نام وحضور دردوره،صدور گواهینامه، جزوات وفایلهای آموزشی وپذیرایی می باشد.

• به گروههای بیشتر از 6 نفر تخفیف 20 درصدی تعلق می گیرد.

• برگزاري دوره در محل سازمان ها به شكل اختصاصي با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.

• دانشجویان دکتری می توانند از5 درصد تخفیف ویژه مرکز استفاده نمایند.

 

 

جهت مشاهده تعرفه تخفیفات اینجا کلیک کنید . 

جهت مشا هده تقویم آموزشی اینجا اینجا کلیک کنید. 

جهت ثبت نام قطعی با لحاظ تخفیفات اینجا کلیک کنید. 

تبریز - خیابان منصور- خیابان مدرس – خیابان روشنایی- جنب موزه عصرآهن- بلوک A4 مسجد کبود طبقه اول واحد 4 – شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه

تلفن:00984136663141موبایل:00989143065129

وب سایت:www.pmtct.irکانال تلگرام:pmtct@

Copyright © 2016 pmtct.ir all rights reserved