عناوین

• مدیریت تغییرات و ادعا‌ها در فاز ساخت (Change Management)

• کنترل تجهیزات و متریال تحویل شده به سایت

• ارائه برنامه های جبرانی کارگاهی

• اندازه گیری و کنترل احجام کارهای اجرایی

• ارائه برنامه های هفتگی و یا دو هفتگی (To do list)

• تنظیم گزارشات روزانه و هفتگی

• PMS فاز ساخت

• برنامه زمانبندی فاز اجرا

• ساختار شکست کار فاز اجرا

• استاندارد های مدیریت پروژه در فاز اجرا

• تعریف پروژه های EPC و ویژگیهای آنها

• تعریف پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه

• معرفی فاز اجرا در پروژه ها

• ساختار سازمانی و تیم پروژه در سایت

• روشهای وزن دهی به فعالیت ها در فاز اجرا

• به روز‌رسانی برنامه زمانبندی

• تخمین منابع و هزینه های فاز اجرا

• تنظیم صورتجلسات کارگاهی

• پیگیری برنامه از سرپرستهای اجرایی

• روشهای اندازه گیری پیشرفت فاز اجرا

• کنترل مدارک مهندسی تحویل شده به سایت

• تهیه عکس و فیلم از فعالیتهای فیزیکی سایت

• آنالیز تاخیرات در فاز اجرا

مخاطبان دوره

• کارشناسان، مهندسان و برنامه ریزان

• کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه

• کارشناسان ستادی و دفاتر فنی

• کلیه دانشجویان رشته های مهندسی عمران و مدیریت پروژه و ساخت

اهداف دوره

• آشنايي با فاز اجرا در پروژه ها

• یادگیری کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز اجرا

مدت دوره: 16 ساعت

• هزینه دریافتی شامل هزینه ثبت نام و حضور دردوره، صدور گواهینامه، جزوات وفایلهای آموزشی وپذیرایی می باشد.

• به گروههای بیشتر از 6 نفر تخفیف 20 درصدی تعلق می گیرد.

• برگزاري دوره در محل سازمان ها به شكل اختصاصي با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.

• دانشجویان دکتری می توانند از 5 درصد تخفیف ویژه مرکز استفاده نمایند.

 

 

جهت مشاهده تعرفه تخفیفات اینجا کلیک کنید . 

جهت مشا هده تقویم آموزشی اینجا اینجا کلیک کنید. 

جهت ثبت نام قطعی با لحاظ تخفیفات اینجا کلیک کنید. 

تبریز - خیابان منصور- خیابان مدرس – خیابان روشنایی- جنب موزه عصرآهن- بلوک A4 مسجد کبود طبقه اول واحد 4 – شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه

تلفن:00984136663141موبایل:00989143065129

وب سایت:www.pmtct.irکانال تلگرام:pmtct@

Copyright © 2016 pmtct.ir all rights reserved