مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات با MSP

مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات با MSP
 • عناوین
 • مدیریت زمان پروژه ها
 • تعریف تاخیر در پروژه ها
 • دلایل و اهمیت آنالیز تاخیرات
 • تاثیر تاخیرات بر پروژه ها
 • عوامل تاخیرات در پروژه ها
 • تاخیرات قابل بخشش و غیر قابل بخشش
 • اسناد بررسی تاخیرات پروژه ها
 • انواع روشهای بررسی تاخیرات
 • تهیه گزارش آنالیز تاخیرات
 • تاخیرات و claim
 • مخاطبان دوره
 • کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه ، کارشناسان کنترل هزینه در پروژه ها
 • کارشناسان ستادی و مهندسان دفاتر فنی
 • کارشناسان مالی و حسابداری پروژه ها و سازمانهای پروژه محور
 • کلیه دانشجویان رشته های مهندسی عمران، مدیریت پروژه و ساخت
 • اهداف دوره
 • بررسی تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه
 • آشنایی با اهمیت بررسی تاخیرات در پروژه ها
 • آشنايي با روشهای مختلف بررسی و تجزیه و تحلیل تاخیرات در پروژه ها
 • شناسایی اثرات تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه بر همدیگر و از دیدگاه کارفرما و پیمانکار
 • آشنايي با انواع عوامل تاخیرات در پروژه ها و تحلیل دلایل ایجاد تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه و کنترل هزینه در تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه
 • اعمال تاخیرات در نرم افزار MSP و بروزرسانی پروژه
 • روشهای تهیه گزارش تاخیرات
 • مدت دوره: 16 ساعت
 • هزینه دریافتی شامل هزینه ثبت نام وحضور دردوره،صدور گواهینامه، جزوات وفایلهای آموزشی وپذیرایی می باشد.
 • به گروههای بیشتر از 6 نفر تخفیف 20 درصدی تعلق می گیرد.
 • برگزاري دوره در محل سازمان ها به شكل اختصاصي با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.
 • دانشجویان دکتری می توانند از5 درصد تخفیف ویژه مرکز استفاده نمایند.

جهت مشاهده تعرفه تخفیفات اینجا کلیککنید.

جهت مشا هده تقویم آموزشی اینجا کلیککنید.

جهت ثبت نام قطعی با لحاظ تخفیفات کلیککنید.

Top