برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز ساخت - اجرا

برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز ساخت - اجرا
 • عناوین
 • مدیریت تغییرات و ادعا‌ها در فاز ساخت (Change Management)
 • کنترل تجهیزات و متریال تحویل شده به سایت
 • ارائه برنامه های جبرانی کارگاهی
 • اندازه گیری و کنترل احجام کارهای اجرایی
 • ارائه برنامه های هفتگی و یا دو هفتگی (To do list)
 • تنظیم گزارشات روزانه و هفتگی
 • PMS فاز ساخت
 • برنامه زمانبندی فاز اجرا
 • ساختار شکست کار فاز اجرا
 • استاندارد های مدیریت پروژه در فاز اجرا
 • تعریف پروژه های EPC و ویژگیهای آنها
 • تعریف پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • معرفی فاز اجرا در پروژه ها
 • ساختار سازمانی و تیم پروژه در سایت
 • روشهای وزن دهی به فعالیت ها در فاز اجرا
 • به روز‌رسانی برنامه زمانبندی
 • تخمین منابع و هزینه های فاز اجرا
 • تنظیم صورتجلسات کارگاهی
 • پیگیری برنامه از سرپرستهای اجرایی
 • روشهای اندازه گیری پیشرفت فاز اجرا
 • کنترل مدارک مهندسی تحویل شده به سایت
 • تهیه عکس و فیلم از فعالیتهای فیزیکی سایت
 • آنالیز تاخیرات در فاز اجرا
 • مخاطبان دوره
 • کارشناسان، مهندسان و برنامه ریزان
 • کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • کارشناسان ستادی و دفاتر فنی
 • کلیه دانشجویان رشته های مهندسی عمران و مدیریت پروژه و ساخت
 • اهداف دوره
 • آشنايي با فاز اجرا در پروژه ها
 • یادگیری کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز اجرا
 • مدت دوره: 16 ساعت
 • هزینه دریافتی شامل هزینه ثبت نام و حضور دردوره، صدور گواهینامه، جزوات وفایلهای آموزشی وپذیرایی می باشد.
 • به گروههای بیشتر از 6 نفر تخفیف 20 درصدی تعلق می گیرد.
 • برگزاري دوره در محل سازمان ها به شكل اختصاصي با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.
 • دانشجویان دکتری می توانند از 5 درصد تخفیف ویژه مرکز استفاده نمایند.

جهت مشاهده تعرفه تخفیفات اینجا کلیککنید.

جهت مشا هده تقویم آموزشی اینجا کلیککنید.

جهت ثبت نام قطعی با لحاظ تخفیفات کلیککنید.

Top