دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت

دوره جامع متره برآورد و تهیه صورت وضعیت
 • عناوین
 • آشنایی با لزوم مباحث این دوره
 • آشنایی با روش های مختلف متره در پروژه های مختلف
 • آشنایی با روش های کاربردی برآورد پروژه ها
 • شناخت فهارس بهای پایه
 • آشنایی با قسمت های مختلف صورت وضعیت
 • آشنایی با نحوه تهیه یک صورت وضعیت
 • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی جهت تهیه صورت وضعیت ها
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با اجرای اسکلت فلزی و بتنی در فهرست بها ابنیه
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با عملیات سفت کاری در فهرست بهای ابنیه.
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با عملیات نازک کاری در فهرست بها ابنیه
 • تفسیر فصول و ردیف های متناظر با محوطه سازی در فهرست بهای ابنیه.
 • آشنایی با ردیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بها ابنیه
 • آشنایی با مصالح پای کار
 • برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه
 • تعدیل به همراه انجام تمرین های واقعی
 • کارگاه متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه ( یک پروژه واقعی از ابتدا تا انتها )
 • مخاطبان دوره
 • تمامی کارشناسان فعال در حوزه تهیه متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی
 • مدت دوره: 24 ساعت
 • هزینه دریافتی شامل هزینه ثبت نام وحضور دردوره، صدور گواهینامه، جزوات وفایلهای آموزشی می باشد.
 • به گروههای بیشتر از 6 نفر تخفیف 20 درصدی تعلق می گیرد.
 • برگزاري دوره در محل سازمان ها به شكل اختصاصي با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.

جهت مشاهده تعرفه تخفیفات اینجا کلیککنید.

جهت مشا هده تقویم آموزشی اینجا کلیککنید.

جهت ثبت نام قطعی با لحاظ تخفیفات کلیککنید.

Top