مدیریت و کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه ها DCC

مدیریت و کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه ها DCC
 • عناوین
 • آشنايي با قراردادهاي EPC و نقش مركز كنترل مدارك مهندسي(DCC) در اين قراردادها
 • آشنايي با ساختار بخش مهندسي در سازمان هاي پروژه محور
 • يادگيري عملي تهيه دستورالعملهاي كنترل مدارك مهندسي پروژه
 • يادگيري عملي روند توليد،‌ ثبت ،‌ كنترل و بايگاني مدارك مهندسي پروژه
 • تهيه گزارشات مختلف از روند توليد و نهايي سازي مدارك مهندسي پروژه
 • يمانكار EPC و مسئوليت هاي آن
 • نقش مشاور كارفرما در پروژه هاي EPC
 • فازهاي مختلف طراحي و مهندسي
 • تهيه دستورالعمل گردش مدارك مهندسي در داخل سازمان و معرفي فرمهاي گردش مدارك در فاز مهندسي (TS,CS,RS)
 • تهيه ليست، نحوه بررسي، مديريت تغييرات، فرآيند نهائي سازي و شاخص كنترل مدارك مهندسي
 • نحوه محاسبه درصد پيشرفت مدارك مهندسي
 • رسيدگي به تاخيرات پيمانكاران و كارفرما
 • تهيه نقشه هاي As Built و Final Book
 • معرفي انواع بانک هاي اطلاعاتي DCC
 • مروري بر قابليتهاي نرم افزار Excel در طراحي سامانه DCC
 • مخاطبان دوره
 • مدیران پروژه ها
 • کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان ها
 • مدیران و کارشناسان واحد آرشیو فنی
 • دانشجویان و علاقمندان
 • اهداف دوره
 • آشنايي با قراردادهاي EPC و نقش مركز كنترل مدارك مهندسي(DCC) در اين قراردادها
 • آشنايي با ساختار بخش مهندسي در سازمان هاي پروژه محور
 • يادگيري عملي تهيه دستورالعملهاي كنترل مدارك مهندسي پروژه
 • يادگيري عملي روند توليد،‌ ثبت،‌ كنترل و بايگاني مدارك مهندسي پروژه
 • تهيه گزارشات مختلف از روند توليد و نهايي سازي مدارك مهندسي پروژه
 • مدت دوره: 20 ساعت
 • هزینه دریافتی شامل هزینه ثبت نام و حضور دردوره، صدور گواهینامه، جزوات وفایلهای آموزشی وپذیرایی می باشد.
 • به گروههای بیشتر از 6 نفر تخفیف 20 درصدی تعلق می گیرد.
 • برگزاري دوره در محل سازمان ها به شكل اختصاصي با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.
 • دانشجویان دکتری می توانند از 5 درصد تخفیف ویژه مرکز استفاده نمایند.

جهت مشاهده تعرفه تخفیفات اینجا کلیککنید.

جهت مشا هده تقویم آموزشی اینجا کلیککنید.

جهت ثبت نام قطعی با لحاظ تخفیفات کلیککنید.

Top