برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز مهندسی پروژه ها

برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز مهندسی پروژه ها
 • عناوین
 • تعریف پروژه
 • تعریف برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تعریف پروژه های EPC و ویژگیهای آنها
 • بخشهای مختلف فاز طراحی و مهندسی
 • تعریف مدرک، نقشه و تفاوتهای آن
 • شماره گذاری مدارک مهندسی
 • انواع کلاس مدارک مهندسی
 • لیست مدارک مهندسی(MDR)
 • معرفی فرمهای گردش مدارک مهندسی
 • مدیریت تغییرات در تعداد مدارک طراحی و مهندسی
 • ساختار شکست کار فاز مهندسی
 • بودجه بندی و وزن دهی به فعالیت ها در فاز مهندسی
 • برنامه زمانبندی فاز مهندسی
 • به روز رسانی برنامه زمانبندی فاز مهندسی
 • PMS و اندازه گیری پیشرفت فاز مهندسی
 • کنترل هزینه فاز مهندسی با استفاده از روش EVM
 • انواع گزارشات از وضعیت فاز مهندسی پروژه
 • رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و کارفرمایان در فاز مهندسی
 • مخاطبان دوره
 • کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • کارشناسان ستادی و مهندسان دفاتر فنی
 • کلیه دانشجویان رشته های مهندسی عمران و مدیریت پروژه و ساخت
 • اهداف دوره
 • آشنايي با فاز مهندسی در پروژه ها
 • یادگیری کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز مهندسی پروژه
 • آشنایی با مفاهیم ارزش کسب شده (EVM) و بکارگیری آن درفاز مهندسی پروژه
 • مدت دوره: 16 ساعت
 • هزینه دریافتی شامل هزینه ثبت نام و حضور دردوره، صدور گواهینامه، جزوات وفایلهای آموزشی وپذیرایی می باشد.
 • به گروههای بیشتر از 6 نفر تخفیف 20 درصدی تعلق می گیرد.
 • برگزاري دوره در محل سازمان ها به شكل اختصاصي با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.
 • دانشجویان دکتری می توانند از 5 درصد تخفیف ویژه مرکز استفاده نمایند.

جهت مشاهده تعرفه تخفیفات اینجا کلیککنید.

جهت مشا هده تقویم آموزشی اینجا کلیککنید.

جهت ثبت نام قطعی با لحاظ تخفیفات کلیککنید.

Top