دوره آمادگی PMP

منابع مطالعاتی:

بدیهی است مطالعه کتاب راهنمای مدیریت پروژه یک منبع الزامی برای شرکت در آزمون PMP می باشد ولی کافی نیست . کتابهای متنوع ومفید زیادی در این حوزه وجود دارد که مطالعه همه آنها از وقت و حوصله اکثر شرکت کنند‌گان خارج است. ما در این دوره کاربردی ترین ومهمترین سرفصلهای مورد نیاز آزمون را همراه با تشریح آنها همراه با ارائه تست های هدفدار و استاندارد از بهترین منابع مطالعاتی استخراج کرده وآنها را دراختیار شرکت کنندگان در دوره ها قرار می‌دهیم . نمونه‌ای از منابع کاربردی مطالعاتی در ذیل ارائه گردیده است.

دوره آمادگی PMP
دوره آمادگی PMP
دوره آمادگی PMP
دوره آمادگی PMP
دوره آمادگی PMP
دوره آمادگی PMP

کلیه دوره ها (با هماهنگی قبلی) قابلیت اجرا به صورت ( in-houseدرون سازمانی) را دارد.

مراحل اخذ گواهینامه PMP

ردیف شرح شهریه دوره توضیحات
1

کارگاه آموزشی آشنایی با استاندارد PMBOK ( برای کسانی که آشنایی با PMBOK ندارند)

2

48 ساعت کارگاه تئوری وعملی آموزشی آمادگی PMP شامل:

1) مطالعه فرآیندها و حوزه های دانشی همراه با تستهای هدفدار پایان فصل

2) معرفی نکات تستی جهت سهولت تست زنی در آزمون

3) ارائه کتاب جامع آموزشی تهیه شده براساس 5 کتاب اصلی و مرجع آزمون PMP

همراه با:

*1000 تست آنلاین پایان دوره ( سوالات منتخب و استاندارد)

*دو آزمون جامع شبیه سازی شده آزمون pmp ( هرآزمون 200 سوال و 240 دقیقه)

*ارائه نرم افزار PMP Fast Track (شبیه ساز آزمون PMP) جهت آمادگی شرکت در آزمون

*اجرای آزمون نهایی ( نمره کسب شده آزمون ملاک تایید برای اعزام به آزمون نهایی خواهد بود)

9,000,000
ریال
پرداخت ریالی

(امکان پرداخت به شکل چک 45 روزه و یا دو عدد قسط وجود دارد)
Top