دوره آمادگی PMP

منابع مطالعاتی:

بدیهی است مطالعه کتاب راهنمای مدیریت پروژه یک منبع الزامی برای شرکت در آزمون PMP می باشد ولی کافی نیست . کتابهای متنوع ومفید زیادی در این حوزه وجود دارد که مطالعه همه آنها از وقت و حوصله اکثر شرکت کنند‌گان خارج است. ما در این دوره کاربردی ترین ومهمترین سرفصلهای مورد نیاز آزمون را همراه با تشریح آنها همراه با ارائه تست های هدفدار و استاندارد از بهترین منابع مطالعاتی استخراج کرده وآنها را دراختیار شرکت کنندگان در دوره ها قرار می‌دهیم . نمونه‌ای از منابع کاربردی مطالعاتی در ذیل ارائه گردیده است.

کلیه دوره‌ها ( با هماهنگی قبلی ) قابلیت اجرا به صورت in-house ) درون سازمانی ( رادارد.

مراحل اخذ گواهینامه PMP

ردیف شرح شهریه دوره توضیحات
1 کارگاه آموزشی آشنایی با استاندارد PMBOK ( برای کسانی که آشنایی با PMBOK ندارند)
2

48 ساعت کارگاه تئوری وعملی آموزشی آمادگی PMP شامل:

1) مطالعه فرآیندها و حوزه های دانشی همراه با تستهای هدفدار پایان فصل

2) معرفی نکات تستی جهت سهولت تست زنی در آزمون

3) ارائه کتاب جامع آموزشی تهیه شده براساس 5 کتاب اصلی و مرجع آزمون PMP

همراه با:

*1000 تست آنلاین پایان دوره ( سوالات منتخب و استاندارد)

*دو آزمون جامع شبیه سازی شده آزمون pmp ( هرآزمون 200 سوال و 240 دقیقه)

*ارائه نرم افزار PMP Fast Track (شبیه ساز آزمون PMP) جهت آمادگی شرکت در آزمون

*اجرای آزمون نهایی ( نمره کسب شده آزمون ملاک تایید برای اعزام به آزمون نهایی خواهد بود)

9,000,000
ریال
پرداخت ریالی

(امکان پرداخت به شکل چک 45 روزه و یا دو عدد قسط و جوددارد)
Top