کارگاه آموزشی نرم افزار Primavera 6

کارگاه آموزشی نرم افزار Primavera 6
 • عناوین
 • تعريف پروژه
 • تعریف ساختار پروژه‌اي سازمان EPS و ساختار سازماني OBS
 • تعریف ساختار شکست کار پروژه WBS
 • تعريف فعاليت‌ها وروابط بین آنها ومعرفی انواع فعالیتها
 • ورود و خروج پروژه از بانک اطلاعاتی
 • تعریف تقویم فعالیت‌ها
 • تنظیمات اختصاصی فعالیتها وپروژه
 • تخصیص تقویم ها، زمانبندی پروژه
 • تعریف وتخصیص مدارک فنی
 • تعریف وتخصیص واحدهای سنجش
 • تعریف وتخصیص منابع و تنظیم منحنی‌های منبع
 • تسطیح منابع(Resource leveling) وروشهای حل تداخل منابع
 • تهیه خط مبنا (base line) وتخصیص آن
 • بروزرسانی پروژه با وارد کردن اطلاعات واقعی وترسیم نمودار S-Curve
 • انتقال داده ها به نرم افزار اکسل و تهیه گزارشات حرفه ای پیشرفت برنامه ای و واقعی
 • تکنیکهای کاربردی گزارش گیری در نرم افزار
 • استخراج شاخصهای ارزش کسب شده و تحلیل آنها (EVM)
 • شناخت انواع فیلترها درنرم افزار، معرفی انواع ستونهای کاربردی در نرم افزار
 • کلیه مراحل فوق دریک پروژه واقعی اجرا خواهد گردید.
 • مخاطبان دوره
 • مدیران پروژه ها
 • مديران برنامه ‌ريزي
 • كارشناسان ارشد برنامه‌ ريزي و كنترل پروژه
 • اهداف دوره
 • تسلط بر تكنيك‌ هاي عملي برنامه ‌ريزي و كنترل پروژه ها در نرم‌افزار پریماورا
 • پياده ‌سازي پروژه عملي از ابتدا تا انتها در نرم‌افزار
 • مدت دوره: 24 ساعت
 • هزینه دریافتی شامل هزینه ثبت نام و حضور دردوره، صدور گواهینامه، جزوات وفایلهای آموزشی، ناهار وپذیرایی می باشد.
 • به گروههای بیشتر از 6 نفر تخفیف 20درصدی تعلق می گیرد.
 • برگزاري دوره در محل سازمان ها به شكل اختصاصي با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.
 • دانشجویان دکتری با ارائه کارت دانشجویی معتبر می توانند از 5 درصد تخفیف ویژه استفاده نمایند.

جهت مشاهده تعرفه تخفیفات اینجا کلیککنید.

جهت مشا هده تقویم آموزشی اینجا کلیککنید.

جهت ثبت نام قطعی با لحاظ تخفیفات کلیککنید.

Top