فایل های آموزشی

دیکشنری تخصصی مهندسی عمران، معماری ومدیریت پروژه ویژه گوشی‌های اندروید
نمونه صورت وضعیت پروژه راهسازی شامل اطلاعات مالی، ریزمتره، حمل مصالح و ... با فرمت اکسل
فایل PMS که برای ثبت اطلاعات گزارشات روزانه کارگاهها، هزینه ها،احجام فیزیکی کار و میزان پیشرفت در پروژه ها
Top