استخدام شرکت معتبر پیمانکاری در بناب - اردیبهشت 97

عنوان پروژه: انتقال گاز در بناب

عنوان شغلی: کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

شرایط: مهندس عمران یا صنایع

۱. آشنا با امور دفتر فنی و کنترل پروژه ها

۲. تسلط به نرم افزارهای MSP و اکسل

۳. ساعات کاری 7 صبح الی 6 بعد ازظهر - دوهفته یک بار دو روز تعطیل

4. میزان حقوق ماهیانه: بسته به توانایی بین 3.5 الی 4

5. هزینه اقامت در شهر ملکان برعهده شرکت می باشد.

متقاضیان می توانند رزومه کاری و درخواست همکاری را به آدرس ایمیل ذیل ارسال کنند.

kamali_alamdari@gmail.com

Top