عناوین

• مفاهيم پايه اقتصاد مهندسي

• اصول تصميم گيري در سرمايه گذاري 

• آناليز جريانات نقدي در اقتصاد مهندسي (Cash Flow)

• جريانات نقدي ورودي و خروجي

• بررسي سرمايه گذاري هاي ثابت

• محاسبات استهلاک ومالیات

• بررسي هزينه هاي توليد و درآمدها

• محاسبات استقراض و تامين منابع مالي (Finance)

 • محاسبات سرمايه درگردش (Working Capital)

• بررسي ارزش زماني پول (Time value of money)

• بررسي مفهوم هزينه سرمايه (Cost of Capital)

• محاسبه نرخ تنزيل سرمايه گذار (Discounting rate / MARR)

• بررسي روابط A...P,F

• بررسي ساختار نرخ اسمي و موثرمرکب

• تکنيک هاي اقتصاد مهندسي در امکان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري

 • روش ارزش فعلي (NPV)

• روش نرخ بازگشت سرمايه (IRR) و تعديل شده (MIRR)

• روش دوره بازگشت سرمايه ثابت و متحرک (Payback Period)

• روش شاخص سودآوري (PI)

• روش نسبت منافع به مخارج (BCR)

• بررسي صورتهاي مالي و شاخص ها

• پيش بيني صورت سود و زيان

• محاسبه قيمت تمام شده

• محاسبات نقطه سر به سر (BEP)

• مروري بر آناليز ريسک سرمايه گذاري

• روش هاي ترسيمي

• آناليز حساسيت پارامتريک

• مروري بر مطالعات اقتصادي-اجتماعي

مخاطبان دوره

• مديران و كارشناسان فعال در ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها 

• مديران پروژه / طرح

• اعضاي تيم‌هاي مديريت پروژه

• مديران و كارشناسان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه ‌هاي توسعه

اهداف دوره

• آشنايي با مفاهيم و ابزارهاي ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها

• آشنايي با جايگاه ارزيابي اقتصادي در چرخه عمر پروژه‌ها

• آشنايي با كاربرد ارزيابي اقتصادي پروژه از منظر ذي‌نفعان مختلف

مدت دوره: 20 ساعت

• هزینه دریافتی شامل هزینه ثبت نام و حضور دردوره، صدور گواهینامه، جزوات وفایلهای آموزشی، ناهار وپذیرایی می باشد.

• به گروههای بیشتر از 6 نفر تخفیف 20 درصدی تعلق می گیرد.

• برگزاري دوره در محل سازمان ها به شكل اختصاصي با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.

• دانشجویان دکتری با ارائه کارت دانشجویی معتبر می توانند از 5 درصد تخفیف ویژه استفاده نمایند.

 

 

جهت مشاهده تعرفه تخفیفات اینجا کلیک کنید . 

جهت مشا هده تقویم آموزشی اینجا اینجا کلیک کنید. 

جهت ثبت نام قطعی با لحاظ تخفیفات اینجا کلیک کنید. 

تبریز - خیابان منصور- خیابان مدرس – خیابان روشنایی- جنب موزه عصرآهن- بلوک A4 مسجد کبود طبقه اول واحد 4 – شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه

تلفن:00984136663141موبایل:00989143065129

وب سایت:www.pmtct.irکانال تلگرام:pmtct@

Copyright © 2016 pmtct.ir all rights reserved