عناوین

• تعاریف پایه و مفهوم مدیریت پروژه سازمانی

• چرایی نیاز به دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور  

• مزایای ایجاد دفتر مدیریت پروژه (PMO)

• تعاریف و مفاهیم پایه در ارتباط با PMO

• کارکردهای عمومی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

• انواع مدلهای مفهومی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

• ایجاد دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی)

• چالش ها و راهکارهای ایجاد و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه

 • رهبری تغییر (مدیریت تحول ایجاد PMO در سازمانها)

مخاطبان دوره

• مديران و كارشناسان PMO  

• مدیران پروژه های سازمانهای پروژه محور

• مديران و كارشناسان حوزه برنامه‌ريزي استراتژيك در سازمان‌هاي پروژه محور

• کارشناسان فعال در زمینه مدیریت پروژه و کنترل پروژه ها

اهداف دوره

• آشنایی با مفاهیم پایه در ارتباط با PMO

• آشنایی با كاركردهاي PMO

• تشريح ضرورت‌هاي سازماندهي دفتر مديريت پروژه در سازمان‌هاي پروژه محور

• آشنایی با نحوه ایجاد دفتر مدیریت پروژه در سازمانها

• تشريح برخي تجارب و آموزه‌هاي طراحي واستقرار PMO

 

مدت دوره: 16 ساعت

 

 

جهت مشاهده تعرفه تخفیفات اینجا کلیک کنید . 

جهت مشا هده تقویم آموزشی اینجا اینجا کلیک کنید. 

جهت ثبت نام قطعی با لحاظ تخفیفات اینجا کلیک کنید. 

تبریز - خیابان منصور- خیابان مدرس – خیابان روشنایی- جنب موزه عصرآهن- بلوک A4 مسجد کبود طبقه اول واحد 4 – شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه

تلفن:00984136663141موبایل:00989143065129

وب سایت:www.pmtct.irکانال تلگرام:pmtct@

Copyright © 2016 pmtct.ir all rights reserved