پروژه و تعاریف اولیه

فاز برنامه ریزی

• برنامه ریزی محدود پروژه

• برنامه ریزی زمانبندی پروژه

• برنامه ریزی هزینه ای پروژه

• برنامه ریزی ارتباطات پروژه

فاز اجرا

• جمع آوری اطلاعات واقعی حاصل از اجرای کارها و تخمين های فعلی

فاز نضارت و کنترل

• کنترل محدوده پروژه

• کنترل زمانبندی پروژه

• کنترل هزینه های پروژه

• تهیه گزارش عملکرد (پیشرفت) پروژه

• جمع بندی و پرسش و پاسخ

مخاطبان دوره

• مديران و کارشناسان برنامه ريزي و کنترل پروژه 

• مسئولين برنامه ريزي شرکت هاي پروژه محور

• مديران و هماهنگ کنندگان پروژه هاي EPC

اهداف دوره

• آشنايي با نظام جامع برنامه ريزي و کنترل در پروژه ها

• تسلط بر فرايند فعاليت ها در واحد برنامه ريزي و کنترل پروژه ها

مدت دوره: 16 ساعت

• هزینه دریافتی شامل هزینه ثبت نام و حضور دردوره، صدور گواهینامه، جزوات وفایلهای آموزشی، ناهار وپذیرایی می باشد.

• به گروههای بیشتر از 6 نفر تخفیف 20 درصدی تعلق می گیرد.

• برگزاري دوره در محل سازمان ها به شكل اختصاصي با هماهنگي قبلي امكان پذير مي باشد.

• دانشجویان دکتری با ارائه کارت دانشجویی معتبر می توانند از 5 درصد تخفیف ویژه استفاده نمایند.

 

 

جهت مشاهده تعرفه تخفیفات اینجا کلیک کنید . 

جهت مشا هده تقویم آموزشی اینجا اینجا کلیک کنید. 

جهت ثبت نام قطعی با لحاظ تخفیفات اینجا کلیک کنید. 

تبریز - خیابان منصور- خیابان مدرس – خیابان روشنایی- جنب موزه عصرآهن- بلوک A4 مسجد کبود طبقه اول واحد 4 – شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه

تلفن:00984136663141موبایل:00989143065129

وب سایت:www.pmtct.irکانال تلگرام:pmtct@

Copyright © 2016 pmtct.ir all rights reserved