نام نرم افزار :
  PMP Exam Simulator
  Version 4

  فرمت فایل :
  ZIP


  نام نرم افزار :
  دیکشنری تخصصی مدیریت پروژه برای نرم افزار بابیلون

  فرمت فایل :
  ZIP


  نام نرم افزار :
  MSP 2007 Useful Utilities

  فرمت فایل :
  ZIP
  محدودیت دانلود :
  ندارد ، رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام فایل :
  فایل ها و جزوات آموزشی دوره ها

  فرمت فایل :
  ZIP
  محدودیت دانلود :
  ندارد ، رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام نرم افزار :
  تقویم شمسی ساز MSP 2007/2010/2013

  فرمت فایل :
  ZIP
  محدودیت دانلود :
  ندارد ، رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام فایل :
  راهنمای کاربردی تهیه گزارش توجیهی پروژه‌ها (فنی، مالی واقتصادی)

  فرمت فایل :
  PDF
  محدودیت دانلود :
  ندارد ، رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام فایل :
  مفهوم %complete درMSP 002

  فرمت فایل :
  PDF
  محدودیت دانلود :
  ندارد ، رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام فایل :
  مدیریت پروژه مسیر بحرانی وزنجیره بحرانی

  فرمت فایل :
  PDF
  محدودیت دانلود :
  ندارد ، رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام فایل :
  تحلیل مسیر بحرانی پروژه با نرم افزاراکسل

  فرمت فایل :
  ZIP
  محدودیت دانلود :
  ندارد ، رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  نام فایل :
  تحلیل ارزش کسب شده (EVM) با نرم افزاراکسل

  فرمت فایل :
  ZIP
  محدودیت دانلود :
  ندارد ، رایگان
  برای دانلود فایل ها باید در سایت عضو شوید یا اگر عضو هستید وارد سایت شوید
  3 - 2 - 1  

تبریز - خیابان منصور- خیابان مدرس – خیابان روشنایی- جنب موزه عصرآهن- بلوک A4 مسجد کبود طبقه اول واحد 4 – شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه

تلفن:00984136663141موبایل:00989143065129

وب سایت:www.pmtct.irکانال تلگرام:pmtct@

Copyright © 2016 pmtct.ir all rights reserved